Dit is de pagina: Home » Voor u persoonlijk

Voor u persoonlijk

“Begin als je ontwaakt ermee jezelf te zien als wie je werkelijk bent. Door alles te prijzen wat je ooit bent geweest en alles wat je bent geworden. En kies in dit moment ervoor om meer te worden dan je ooit bent geweest of waarvan je gedroomd hebt.
Herinner je dat niets buiten je bereik ligt”.
(Neale Donald Walsch)


Ieder mens beschikt over een aantal basiscapaciteiten op het fysieke, emotionele, mentale en spirituele vlak. Wij hanteren als uitgangspunt dat een mens vanuit zijn essentie tot volle bloei wil komen. MANA begeleidt mensen bij hun persoonlijke ontwikkeling op een ontwapende wijze.


In onze individuele trajecten en workshops werken wij afhankelijk van de persoonlijke behoefte en uitdaging op diverse lagen van het bewustzijn;

Het niveau van spiritualiteit

Dit is het hoogste niveau. Het vormt de bron van bezieling en inspiraties van waaruit we ons kunnen overgeven aan de totale werkelijkheid of het geheel.

Het niveau van de identiteit
Dit niveau betreft vooral de manier waarop we ons zelf zien en hoe we over ons zelf denken; het zelfbeeld.

Het niveau van waarden, overtuigingen en normen
Dit niveau betreft de innerlijke perceptie waarmee we naar de wereld kijken en waarop we ons handelen baseren. Waarden, overtuigingen en normen kleuren de individuele unieke bril waarmee we naar de wereld kijken. Hoe we deze ervaren en hoe we handelen.

Het niveau van competenties
Dit niveau betreft de vaardigheden, capaciteiten en kwaliteiten waar we gebruik van maken.

Het niveau van gedrag
Dit niveau betreft de specifiek waarneembare handelingen die we uitvoeren.

Het niveau van de omgeving
Dit niveau omvat alles wat ons omringt. Alles wat als het ware buiten ons ligt; denk hierbij aan mensen, de werkomgeving etc.

Afdrukvriendelijke versie: Print This Page

     
 

Design: Greenlight Consultancy

 

©1999-2020 Mana