Dit is de pagina: Home » Voor uw bedrijf » Trainingen

Trainingen

“De ontwakende geest is als een elixer dat laagwaardig ijzer in goud verandert; zelfs ons uiterlijk gedrag, de manier waarop wij spreken en waarop we met anderen omgaan zal transformeren, als we het ontwaken van de geest in onszelf bevorderen”.
(Dalai Lama)

 

 

Wij zijn gespecialiseerd in integrale maatwerktrainingen. Iedere training wordt specifiek afgestemd op de situatie in uw bedrijf en de veranderingen die u wilt bewerkstelligen.

Vanuit onze visie hanteren wij een positief mensbeeld; wij gaan er vanuit dat ieder mens, binnen eigen intellectuele en emotionele grenzen, beschikt over de nodige potentie. Onze trainingen gaan verder dan het aanreiken van de benodigde kennis en vaardigheden. Onze trainingsfilosofie richt zich naast het aanreiken van kennis en vaardigheden dan ook vooral op het mentale en emotionele niveau.Wij beschikken over enthousiaste, confronterende en deskundige trainers op de volgende themagebieden:

 Teambuilding
Intuïtieve managementvaardigheden
Klantgerichtheid
Klachtenbehandeling
Verkoopvaardigheden
Communicatie aan de telefoon
Telefonische acquisitie
Adviserend verkopen
Communicatie & gesprekstechnieken
Presentatietechnieken
Management & leiderschap
Coaching als managementstijl
Vergadertechnieken
Personeelsgesprekken
Persoonlijke effectiviteit

Wij doorlopen met u de volgende stappen:

1)     Inventarisatie van uw trainingsbehoefte

Samen met u brengen we in kaart wat de veranderingstendens is en bepalen we de leerdoelen, gewenste effecten en resultaten. We maken met u heldere afspraken over een aantal randvoorwaarden zoals locatie, duur, planning, evaluatievorm en follow up.

2)    Inventarisatie van uw bedrijfssituatie

We verdiepen ons in de specifieke situatie die heerst in uw bedrijf. Wij nemen kennis van de van toepassing zijnde bedrijfsprocessen en specifieke waarden in uw bedrijf. Desgewenst voeren wij intakegesprekken met deelnemende medewerkers of lopen wij een aantal uren met medewerkers op de werkvloer mee. Mysterieshopping behoort eveneens tot de mogelijkheden.

3)    Ontwikkeling trainingsprogramma

Er wordt voor u een programma op maat ontwikkeld. Dit programma bevat realistische praktijkvoorbeelden en cases. Het conceptprogramma en de gehanteerde trainingsmethodieken worden met u doorgenomen en na uw goedkeuring ontwikkelen wij een definitief programma.

4)    Uitvoering training

De dagdelen worden vooral praktisch en levendig ingevuld. Dit betekent eveneens een grote mate van zelfwerkzaamheid en actieve betrokkenheid van deelnemers. Onze trainers werken met verschillende trainingsmethodieken. Onze trainers gaan resultaatgericht en confronterend te werk. Deelnemers worden gestimuleerd zichzelf te committeren aan een persoonlijk actieplan.

5)    Follow up

De nazorg is minstens zo belangrijk. Wij reiken u tools aan voor verdere verankering van de trainingsresultaten in de organisatie. Afhankelijk van uw wensen kan de verankering voortgezet worden middels gestructureerde intervisie bijeenkomsten. E-mail ondersteuning voor deelnemers behoort eveneens tot de mogelijkheden.

 

 

 

Afdrukvriendelijke versie: Print This Page

     
 

Design: Greenlight Consultancy

 

©1999-2019 Mana