Dit is de pagina: Home » Testcentrum

Testcentrum

 

In sommige situaties kan het nuttig en functioneel zijn om psychologische testen in te zetten. Wij beschikken over een aantal gerenomeerde testen die snel een duidelijk en betrouwbaar beeld geven. Testen kunnen bijvoorbeeld additoneel worden ingezet bij coaching, loopbaanbegeleiding, training van medewerkers, managementontwikkeling en selectieprocessen.

Wij kennen de volgende testen:
Persoonlijkheidstesten
Functiegeschiktheidstest
Salestest
Leerstijltest

Persoonlijkheidstest (Prestatie Onderzoek PPI)
Door middel van een vragenlijst wordt inzicht verkregen in de persoonlijkheidsstructuur. Het prestatie onderzoek is gebaseerd op de D.I.S.C. theorie van Marston.  De test geeft een beschrijving van de persoonlijke mentaliteit ten aanzien van onderwerpen zoals productiviteit, kwaliteit van het werk, ondernemerschap, teamwerk, probleem oplossend vermogen, stress, motivatie energie en conflictbestendigheid. De test is bij uitstek een geschikt instrument ter ondersteuning van teamontwikkeling, coaching, training, managementontwikkeling, conflicthantering en bestrijding.

Functiegeschiktheidstest (Profiel Onderzoek PXT)
De functiegeschiktheidstest is een zeer complete en uitgebreide test die de wijze van denken, het persoonlijk interessegebied en de karaktereigenschappen van een persoon meet. De test geeft een goed totaalbeeld weer van een persoon. De resultaten van de test kunnen worden afgezet tegen honderden bestaande beroepen. Ook is het mogelijk om de resultaten af te wegen tegen een maatwerk functieprofiel. De test is bij uitstek geschikt om te onderzoeken of een persoon geschikt is voor een bepaalde functie of juist om te onderzoeken voor welk soort functies of beroepen iemand geschikt is.

Salestest (Sales Indicator)
De salestest geeft inzicht in de eigenschappen die nodig zijn om succesvol te kunnen functioneren in een commerciële functie. Aspecten die o.a. worden gemeten zijn prestatiegerichtheid, zelfvertrouwen, vasthoudendheid, energie, commerciële gedrevenheid, klantbenadering, onderhoud van relaties, teamgerichtheid en weerstanden bij aquisitie. De mogelijkheid bestaat om de resultaten af te wegen tegen bestaande of nieuwe functieprofielen. De salestest is dus uitermatie geschikt om te onderzoeken waar iemands competenties liggen op het gebied van commerciele dienstverlening. Tevens geven de resultaten een goed handvat om medewerkers specifiek verder te coachen op specifieke competenties in een salesfunctie.

Bovenstaande testen worden gekenmerkt door een grote mate van betrouwbaarheid. Wij werken met testen die internationaal erkend zijn en jaarlijks worden getoetst. De resultaten van de testen worden verwerkt in een duidelijk rapportage. De testen kunnen digitaal worden afgenomen via het MANA internet testcentrum.

In begeleidings- en trainingstrajecten wordt additioneel ook de onderstaande test aangeboden:

Leerstijltest (Kolb)
Ieder mens leert op een eigen manier en beschikt van nature over een bepaalde voorkeursstijl van leren.  Deze test is gebaseerd op de leerstijlen van Kolb. Deze test meet in relatieve mate hoe iemand leert. Gemeten worden de volgende variabelen van leren; concreet ervaren (leren door te voelen),  waarnemen en observeren (leren door te kijken) , abstracte begripsvorming (leren door te denken) en actief experimenteren (leren door te doen).  Uit de test komt tevens de voorkeursstijl naar voren; doener, dromer, denker of beslisser. De test kan ingezet worden om het ´leren te leren´ van mensen te optimaliseren in bijvoorbeeld coaching en/of trainingstrajecten.

Afdrukvriendelijke versie: Print This Page

     
 

Design: Greenlight Consultancy

 

©1999-2020 Mana