Dit is de pagina: Home » Publicaties

Publicaties

Leiderschap, Coaching & Persoonlijke effectiviteit

Groeien vanuit de innerlijke grondhouding
Succesvolle ondernemers maken bewust of onbewust gebruik van eeuwenoude universele spirituele wetmatigheden. Hierdoor beschikken ze over een transformationele vorm van innerlijk leiderschap. Het is wat de managementgoeroe Stephen Covey benoemt als het worden van ‘je eigen eerste schepper’. Over succesvol ondernemerschap en de universele wetmatigheden van transformationeel leiderschap.
Klik hier om "Groeien vanuit de innerlijke grondhouding" te downloaden.

Door zelfkennis naar sturing
In managementopleidingen en cursussen wordt bijvoorbeeld veel aandacht besteedt aan de structuurkant van het managen. De diepere essentie van de factor mens blijft vaak nog wat onderbelicht. Als manager hecht je waarde aan de ontwikkeling van medewerkers. Je creëert de juiste kaders, stuurt aan en coacht medewerkers naar topprestaties. Maar wie coacht jou? Over zelfsturing en zelfcoaching.
Klik hier om "Door zelfkennis naar sturing" te downloaden.

Weg met de ingewikkeldheid
De tendens in management is tegenwoordig vooral geënt op het snel en adequaat in kunnen spelen op veranderingen. En dat vergt vooral visie en leiderschap. Maar welke stijl van leidinggeven is nou wenselijk in deze snelle tijd? Ontdek wat werkelijk belangrijk is. Beschouwingen over transformationeel leiderschap.
Klik hier om "Weg met de ingewikkeldheid" te downloaden.

Nou, euh, succes dan maar…
Bijna iedere manager of ondernemer krijgt wel eens te maken met het ontslaan van een medewerker. Een ontslagzaak is veelal vervelend voor alle betrokken partijen. Het kan stress, woede, twijfels en onzekerheid teweegbrengen bij zowel de medewerker als de manager. Over het ontslaan van medewerkers en het beperken van negatieve emotionele effecten.
Klik hier om "Nou, euh, succes dan maar…" te downloaden.

Word een leider
Als manager of ondernemer ben je voortdurend bezig met het maken van keuzes en het nemen van beslissingen. Je maakt keuzes voor je bedrijf, keuzes voor je medewerkers en persoonlijke keuzes. Waar sta je als manager? Als mens? Ben je leider of lijder? Zo werkt persoonlijk leiderschap.
Klik hier om "Word een leider" te downloaden.

Denken vanuit je hart
Als manager moet je zowel concreet als abstract kunnen denken. Je wordt geacht te beschikken over een bepaalde mate van cognitieve intelligentie. Deze tijd die gekenmerkt wordt door transformationeel leiderschap vergt echter ook het nodige van je sociale en emotionele vermogens. Over het belang van emoties en emotionele intelligentie voor succesvol management.
Klik hier om "Denken vanuit je hart" te downloaden.

Leider laat anderen scoren
Bedrijven willen natuurlijk het liefst gemotiveerde en geïnspireerde medewerkers. Medewerkers willen managers die duidelijk zijn en veel persoonlijke aandacht geven. Als manager creëer je de juiste randvoorwaarden en kaders waarbinnen medewerkers optimaal kunnen functioneren. Je regelt en coördineert. Je bent manager maar ben je ook een leider?
Klik hier om "Leider laat anderen scoren" te downloaden.

Kiezen voor coaching als managementstijl
Druk, druk druk! Bijna iedere manager kent wel dit gevoel. Beter leren delegeren dus! Om te kunnen delegeren heb je echter verantwoordelijke en zelfsturende medewerkers nodig. Tijd vrij maken om medewerkers te coachen en jezelf te bekwamen in coaching is dan ook bijna een must.
Klik hier om "Kiezen voor coaching als managementstijl" te downloaden.

Druk, druk, druk…
Hoe houd je in de hectiek en veelzijdigheid van het tegenwoordige leven je
hoofd koel en je hart warm? Zonder opgebrand te raken. Over het verschijnsel burn-out en hoe het te voorkomen.
Klik hier om "Druk, druk, druk" te downloaden.

Tijd om tijd te nemen
Het tegenwoordige leven lijkt wel een en al hectiek. Met enige regelmaat leef je als manager in de hoogste versnelling. Hoe fit je ook bent, te lang in deze hoogste mentale versnelling scheuren, brand je af. Nathalie van Spall, consultant en coach bij MANA Advies Training & Coaching gaat in op aspecten van time management. Neem er even de tijd voor.
Klik hier om "Tijd om in te nemen" te downloaden.

 


 

Persoonlijke en Spirituele ontwikkeling

De terugkeer naar het ware zelf!
De mens is van nature een nieuwsgierig en onderzoekend wezen. We zoeken naar de zin van het bestaan. We zoeken naar de essentie. We zoeken naar het contact met ons ware zelf. De innerlijke drang tot ontwaking sluimert in deze tijd, bewust of onbewust. Coaching speelt steeds meer in op deze menselijke behoefte aan zingeving.
Klik hier om "De terugkeer naar hetware zelf" te downloaden.


Zin in bezinning!
Als manager leid je een hectisch en veelzijdig bestaan. Tijd voor rust, zelfreflectie en bezinning schiet er voor de gemiddelde manager nogal eens bij in. Goed om eens je licht te laten schijnen over je persoonlijke balans en je persoonlijk leiderschap. Met moed en oprechtheid tijd vrij maken om jezelf te ont-wikkelen...

Kilk hier om "Zin in bezinning!" te downloaden.

 

 

Vrouw & Management

De hutzitster leert jagen
Ieder bedrijf heeft belang aan een stabiel en evenwichtig managementteam. De ideale manager is de androgyne leider ofwel de mens die zowel van Mars als van Venus komt. Excellent leiderschap vraagt dan ook om een mix van mannelijke en vrouwelijke eigenschappen. Over mannelijke teddyberen en vrouwelijke ‘bitches’ in leiderschap.

Kilk hier om "De hutzitster leert jagen" te downloaden.

Hoe Mars en Venus van elkaar kunnen leren
In het vorige artikel werd beschreven dat de ideale manager zowel van Venus als van Mars komt ofwel de manager die beschikt over androgeen leiderschap. In deze aflevering over vrouwen & leiderschap wordt dieper ingegaan op het fenomeen vrouw in je bedrijf en in je managementteam. Lopen ze tegen het glazen plafond aan? En waarin verschillen ze zo van de mannelijke exemplaren?

Kilk hier om "Hoe Mars en Venus van elkaar kunnen leren" te downloaden.

Voorwaarts, mars, venus
In de vorige twee artikelen van deze reeks over vrouw en management hebben we gezien hoe mannelijke en vrouwelijke managers van elkaar kunnen leren en dat de ideale manager beschikt over androgeen leiderschap. In deze laatste aflevering wordt ingegaan op essentiële verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke managers. Venus hoeft geen Mars te worden maar door te kijken naar de tactieken van het ‘old boys netwerk’ kan de hutjaagster zich nog meer bewust worden van haar eigen sterktes en zwaktes.

Kilk hier om "Voorwaarts, mars, venus" te downloaden.

 

 

Communicatie

Beslecht knallende conflicten
Iedere manager krijgt vroeg of laat wel eens te maken met een meningsverschil of nog sterker een conflictsituatie op de werkvloer. Investeren in een effectieve conflictstrategie loont. Vooral de manier waarop je communiceert, blijkt van essentieel belang. Over het omgaan met conflicten.
Klik hier om "Beslecht knallende conflicten" te downloaden.

Een prettig gesprek
Als manager motiveer je, inspireer je en communiceer je. Communicatie met medewerkers vormt een zeer essentieel onderdeel van je werk. Veel voorkomende problemen met medewerkers kunnen vermeden worden door een goede en effectieve communicatie. Je kunt als manager helaas nooit stellen dat je er bent. Communicatie kan immers altijd beter en is voor ieder mens een continue leerproces.
Klik hier om "Een prettig gesprek" te downloaden.

Goed Communiceren kun je leren
Als manager communiceer je geregeld met medewerkers.Veel problemen die zich voordoen tussen mensen, vinden hun oorsprong in gebrek aan effectieve communicatie. Om je als manager verder te blijven ontwikkelen is het nodig dat je steeds meer bewustzijn krijgt over wie je bent en hoe je met anderen omgaat. Dit zal je communicatie zeker ten goede komen. Tijd om eens stil te staan bij je persoonlijke manier van communiceren en de effecten daarvan op medewerkers.
Klik hier om "Goed communiceren kun je leren" te downloaden.

Valkuilen van een slechtnieuwsgesprek
Als manager communiceer je geregeld met je medewerkers. Je verschaft de medewerker informatie en geeft feedback op zijn gedrag of functioneren. In de meeste gevallen verloopt de communicatie soepel en hebben zowel de medewerker als de manager een goed en positief gevoel bij het gesprek. Soms krijg je als manager echter te maken met het brengen van slecht nieuws. En dat is zelden of nooit prettig om te verkondigen.
Klik hier om "Valkuilen van een slechtnieuwsgesprek" te downloaden.

Verbeter functioneren
Om zo goed mogelijk vorm te geven aan je personeelsbeleid is het van belang dat je naast informele communicatie op de werkvloer tevens geregeld geplande en gestructureerde gesprekken voert met medewerkers. Je hebt als manager dan ook te maken met functionerings- en beoordelingsgesprekken. Maar hoe geef je daar vorm aan?
Klik hier om "Verbeter functioneren" te downloaden.

Kietel de klagers
Klanten zijn de bron van bestaan voor iedere onderneming. Klagende klanten zijn funest voor je goede naam. Klantgericht handelen en denken voorkomt veel schade. Nathalie van Spall, consultant en trainer bij MANA Advies, Training & Coaching gaat in op het begrip klanttevredenheid en het belang van een goede klachtenbehandeling.
Klik hier om "Kietel de klagers" te downloaden.

Leren hoe je leren kunt
Als manager stimuleer je de ontwikkeling van medewerkers en draag je zorg voor een goede onderlinge communicatie. Managers en medewerkers wisselen ervaringen uit en leren van elkaar. Kan dat nog optimaler? Met collegiale intervisie kan dat. Over ‘kai zen’ en het inzetten van collegiale intervisie als communicatie en leerinstrument voor je bedrijf.

Kilk hier om "Leren hoe je leren kunt" te downloaden.

 


Management en organisatie

Tijd voor iets anders
Als manager of ondernemer streef je naar topresultaten en een hoge mate van continuïteit voor je bedrijf. De enige zekerheid die je als manager dan ook hebt is het creëren van continue verbeteringen en veranderingen. Het handhaven van de status quo is immers funest. Over een sprong in de emotionele diepten van je bedrijfsvoering.
Klik hier om "Tijd voor iets anders" te downloaden.

Systeemdenken als onderscheidende sleutel
Als manager krijg je regelmatig te maken met het oplossen van diverse zich voortdoende uitdagingen in je bedrijf. Natuurlijk zoek je dan naar de best mogelijke oplossingen en verbeteringen. Als je samenhangen kunt zien, en leert kijken naar wat niet altijd direct en concreet zichtbaar is, worden probleemoplossing en professionalisering een stuk effectiever. Systeemdenken als sleutel tot een andere manier van kijken.
Klik hier om "Systeemdenken als onderscheidende sleutel" te downloaden.

Veranderen zonder vrees
De externe markt is voortdurend in beweging. Ontwikkelingen in de omgeving hebben direct of indirect invloed op je bedrijf. Als manager krijg je dan ook voortdurend te maken met het managen van veranderingen voor je bedrijf. Over het hoe en waarom van verandermanagement.
Klik hier om "Veranderen zonder vrees" te downloaden.

Kies voor meer cultuur
Ieder bedrijf heeft een eigen identiteit. Het ‘karakter’ van je bedrijf vindt haar oorsprong in de bedrijfscultuur. Een sterke bedrijfscultuur is een van de voorwaarden voor succesvol ondernemerschap. Nathalie van Spall, consultant en coach bij MANA Advies, Training & Coaching gaat in op het fenomeen bedrijfscultuur.
Klik hier voor om "Kies voor meer cultuur" te downloaden.

 


 

Column Nathalie van Spall in Psychosociale Courant

Coach zijn is in!
Je
kunt het momenteel zo gek niet bedenken of er is wel een coach voor te vinden. Van wandelcoach tot huishoudcoach tot mental coach tot…hou het maar op coach. Ik ben een drukke coach met een mateloze behoefte aan stilte…
Klik hier om "Coach zijn is in!" te downloaden.

Technologische buikpijn!
Sinds een paar weken heb ik een nieuw maatje. Hij zegt precies de juiste dingen op het juiste moment, brengt me overal naar toe en is betrouwbaar. Dankzij Tom, een wereldse navigatievent, hoef ik nooit meer te verdwalen en behoort het zoeken ‘on the road’ voorgoed tot de verleden tijd…
Klik hier om "Technologische buikpijn!" te downloaden.


Zingende bloesem
Met een wazige blik staar ik naar het vel papier. Ik lees de eerste zin en hoor mezelf mompelen ‘babbel en brom een beetje, babbel maar een beetje met de malle meute mee’...

Kilk hier om "Zingende bloesem" te downloaden.

Verzopen katjes
Dat het leven van een fotomodel niet altijd ‘over rozen’ kan gaan, vermoedde ik wel. Dat ik er niet voor geboren ben, weet ik nu zeker. Samen met mijn maatjes José en Mayra van New Energy Movers een dagje op stap met Stef de fotograaf...

Kilk hier om "Verzopen katjes" te downloaden.

Waar blijft de tijd?
Waar ik ook kom of wie ik ook spreek, de mensen hebben zelden of nooit, genoeg tijd. De tijdsgeest van deze tijd is doordrenkt met een tekort aan tijd...

Kilk hier om "Waar blijft de tijd?" te downloaden.

 

Afdrukvriendelijke versie: Print This Page

     
 

Design: Greenlight Consultancy

 

©1999-2020 Mana