Dit is de pagina: Home » Voor u persoonlijk » Persoonlijke Coaching

Persoonlijke Coaching

“Dat wat voor en achter ons ligt, stelt maar weinig voor vergeleken met wat in ons ligt. En wanneer we wat in ons ligt naar buiten brengen, gebeuren er wonderen”.
(Henry Thoreau)


Coaching is een vorm van individuele training & begeleiding. Een coach ondersteunt u bij het optimaal benutten van uw capaciteiten op persoonlijk en zakelijk vlak. De coach fungeert als spiegel, begeleider en vertrouwenspersoon. Wij hanteren de NOBCO gedragscode voor coaches.

Coaching biedt o.a. de volgende resultaten:
Verbetering van prestaties en persoonlijk functioneren.
Verbetering van de communicatie en relatie met anderen.
Balans in uw leven.
Inzicht in eigen mogelijkheden, beperkingen en kwaliteiten.
Helderheid in persoonlijke doelen.
Een creërende en pro-actieve levenshouding.
Inzicht in de eigen levensvisie.
Bewustwording van gedachten en gevoelens.
Inzicht in de persoonlijke motivatie en drijfveren.
Bewustwording van de eigen intuïtie en levensweg.
Inzicht in het eigen gedrag en de invloed daarvan op de omgeving.

Voor wie?
Coaching is een geschikte vorm van begeleiding voor iedereen die op een gestructureerde manier wil werken aan zijn persoonlijke ontwikkeling & groei. Sommige mensen ervaren een coachgesprek als een moment van bezinning, opluchting en verheldering. Anderen zien het als een investering in zichzelf. Een coach begeleidt u bij diverse levensvragen in verschillende levensfasen. Een coach helpt je op weg en loopt een tijdje met je mee. Motivaties van mensen om naar een coach te gaan zijn zeer divers. Enkele voorbeelden: (her)oriëntatie op de loopbaan, beter leren communiceren, effectiever met tijd omgaan, bewuster in het leven staan, begeleiding bij het bereiken van doelen, assertief worden, verbeteren van relaties en stresshantering.

Werkwijze en duur
Tijdens een oriënterend intakegesprek worden je persoonlijke wensen en verwachtingen besproken en het doel van het traject bepaald. De coach spreekt met je de mogelijkheden en de werkwijze door. De coachmethode waarmee bij MANA wordt gewerkt is geregistreerd onder de naam Intercoach®, methode voor coaching. Deze methode wordt in het eerste gesprek uitgelegd.

Tijdens de sessies leer je op een creatieve en verhelderende manier omgaan met je persoonlijke innerlijke vermogens. Het aantal gesprekken is afhankelijk van de persoonlijke behoefte en doelen waar tijdens de coaching aan wordt gewerkt.

Visie en uitgangspunten
Ieder mens beschikt over een aantal basiscapaciteiten op het mentale, emotionele en fysieke vlak. Wij hanteren als uitgangspunt dat een mens vanuit zijn essentie tot volle bloei wil komen. Het begeleiden van persoonlijke veranderingen vereist respect voor het individuele unieke groeiritme en proces van de cliënt. Optimale groei beweegt zich vanuit de kern van de persoon. Zelfreflecties vormen daarbij de basis voor bewustwording. Een coach begeleidt deze processen en leert je optimaal te functioneren vanuit je eigen innerlijke kracht.

Afdrukvriendelijke versie: Print This Page

     
 

Design: Greenlight Consultancy

 

©1999-2019 Mana