Dit is de pagina: Home » Voor uw bedrijf » Intervisie

Intervisie

“Alleen met het hart kan men oprecht zien. Dat wat wezenlijk is, is onzichtbaar voor het oog”.
(Saint-Exupéry)

 


In sommige situaties is het wenselijk dat een objectieve coach ondersteuning blijft bieden bij de verankering van een verandering. Intervisie is hier uitermate geschikt voor. Intervisie is een vorm van collegiale ondersteuning en advisering waarbij persoonlijke ervaringen met betrekking tot het werk worden uitgewisseld. Intervisie wordt begeleidt door een coach. De coach bewaakt het leer- en groepsproces en stimuleert de deelnemers.

In tegenstelling tot bij vergaderingen gaat het bij intervisie niet zo zeer alleen om de inhoud van de ingebrachte werkproblematiek als wel om het onderlinge leerproces dat op gang wordt gebracht.

Voordelen van intervisie:

 Het bevordert de teamspirit
Het bevordert het ‘leren te leren’
Het stimuleert de zelfwerkzaamheid
Het verankert concrete veranderingen
Het bevordert de teamdeskundigheid
Het bevordert het probleemoplossend leren werken
Het stimuleert het uitwisselen van ervaringen
Het geeft inzicht in de eigen mogelijkheden en beperkingen
Het bevordert de collegialiteit
Het versterkt de individuele interactievaardigheden
Het bevordert het creatief teamvermogen
Het versterkt de onderlinge band in een team
Het bevordert een leercultuur en draagt bij aan een lerende organisatie

Intervisie kan structureel of tijdelijk als onderdeel van een gewenste verandering of organisatie ontwikkeling worden ingebouwd. Afhankelijk van uw wensen zullen wij gezamenlijk met u bepalen in welke vorm en in welk tijdsbestek intervisie zal plaatsvinden.

Afdrukvriendelijke versie: Print This Page

     
 

Design: Greenlight Consultancy

 

©1999-2019 Mana