Dit is de pagina: Home » Voor uw bedrijf » Coaching

Coaching

“Dat wat voor en achter ons ligt, stelt maar weinig voor vergeleken met wat in ons ligt.
En wanneer we wat in ons ligt naar buiten brengen, gebeuren er wonderen”.
(Henry Thoreau)

Coaching is een vorm van individuele begeleiding. Tijdens een coachingstraject wordt gestructureerd en doelgericht gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling in de werksituatie. Wij hanteren de NOBCO gedragscode voor coaches.

Coaching is bijvoorbeeld nuttig voor:


Managers die hun stijl van leidinggeven willen verbeteren,
Verkopers die tot topprestaties willen komen.
Medewerkers die beter kunnen functioneren.
Mensen die inzicht willen krijgen in hun persoonlijke motivatie en drijfveren.
Mensen die vastlopen in hun werk.
Medewerkers die zich verder willen ontwikkelen maar niet weten in welke richting binnen het bedrijf.
Ondernemers die hun bedrijf willen uitbreiden.

De coach fungeert als vertrouwenspersoon, spiegel, procesbegeleider en kritisch analyticus. Een coach geeft geen antwoorden maar confronteert en stimuleert vooral het zelfsturend reflectievermogen van de betrokkene. Onder begeleiding van een coach leert een medewerker zijn eigen kracht aan te boren en het beste uit zichzelf te halen. Onze werkwijze baseren wij op de Intercoach® methode voor groei & ontwikkeling.

Een coachingstraject is intensief en vergt veel van de eigen wil en inzet van de betrokkene. Voorafgaande aan een coachingstraject vindt een intakegesprek en een persoonlijke profiel meting plaats. Er worden concrete doelen vastgesteld en afspraken gemaakt over het aantal gesprekken en de doorlooptijd daarvan. Een coachingsgesprek duurt gemiddeld anderhalf tot twee uur. Tijdens het laatste gesprek van het coachingstraject volgt een evaluatie van behaalde resultaten.


Onze uitgangspunten:

 Ieder mens bezit potentieel
Ieder mens doorloopt een eigen uniek groeiproces
Een mens wil van nature tot volle bloei komen
Gedrag is niet gelijk aan de kern van een persoon
Mentale veronderstellingen zijn te veranderen
Optimale groei beweegt zich vanuit de kern van de persoon
Vaardigheden worden geïntegreerd in de persoonlijkheid
Reflecties vormen de basis voor bewustwording
Confrontaties zijn noodzakelijk voor een verandering
Persoonlijke ontwikkeling is een keuze

Afdrukvriendelijke versie: Print This Page

     
 

Design: Greenlight Consultancy

 

©1999-2019 Mana